Infographic elements for content with icons
قالب آماده المان های اینفوگرافی با محتوا و نمادها


نام محصول:
قالب آماده المان های اینفوگرافی با محتوا و نمادها
دستـه محصول:
وکتور ( Vector )
قیمت محصول:
4500 تومـان
تاریخ انتشار:
1400/04/29
حجـم فایل دانلود:
2/02 مگابایت
نرم افزارهای مورد نیـاز:
illustrator
پسونـدهای خروجی:
.EPS .AI